Rekrytering och urval
Ledarutveckling och prestationsförbättring
Organisations- och teamutveckling
Strategisk förändring och affärsutveckling
Strategisk förändring och affärsutveckling

Head4More fungerar som rådgivare i ditt företags strategiska beslutsprocesser. Vår utgångspunkt är dina ambitioner och din existerande affärsstrategi. Vår tillgång till strategisk utveckling baseras på flera årtiondes erfarenheter med nationella och internationella förändringsprojekt.

Det är vår erfarenhet att företag som inte utvecklar sig, inte heller överlever i det långa loppet. Som kund skall du därför vara beredd på förändringar på marknaden hela tiden - vi hjälper dig med att utveckla viljan och förmågan att arbeta med förbättring och förändring samtidigt som du kan upprätthålla den operativa driften av företaget.

En framgångsrik strategi beror i hög grad på att ditt företag redan har rätta nyckelkompetenser. Om ditt företags strategiska mål kräver andra kompetenser eller en ändring på nyckelpositionerna, definierar vi gemensamt vad det är behov av. Härefter hittar vi rätta kandidater, som kan komplettera de kompetenser, du redan har i företaget i dag.

Ofta är sådana projekt knutna till ändringar på ditt företags värdekedja eller din affärsmodell. Exempel på projekt kan vara uppköp, fusioner, fissioner eller organisk växt på nya marknadsområden.

”En strategi kan endast genomföras så länge företaget har rätt nyckelkompetenser”

Jan Petter Halvorsen
Senior Advisor
Mobile: +47 952 99 077
CV-databas
Skicka ditt CV i vår CV-databas. Om du söker en utannonserad tjänst, klicka in dig söka läge.
Sök tjänst
Tack för att du vill ansöka om en av våra utannonserade tjänster.
Följ oss Facebook Twitter LinkedIn