Rekrytering och urval
Ledarutveckling och prestationsförbättring
Organisations- och teamutveckling
Strategisk förändring och affärsutveckling
Rekrytering och urval

För att säkerställa bäst och mest konkurrenskraftigt kandidatunderlag arbetar vi ihärdigt till vi är nöjda. Vår tillgång till kandidatsökning är både systematisk och ytterst bred, vi använder oss i hög grad av nätverk och relation för att säkerställa dig absolut bästa kandidatfält. För att uppnå detta använder vi oss av en ”multisourcingsprocess” där vi söker av marknaden både genom direkta ansökningar, CV-databassökningar, sökningar på sociala medier samt annonsering i olika medier.

Rekrytering av nyckelpersoner har stor betydelse för företagets växt och framgång. I samarbete med våra kunder definierar vi alltid vad den nyanställde skall kunna prestera och med vilken effekt. Det bidrar till att skapa grunden för hur din kommande medarbetare mäts och belönas för sin insats.

Vi genomför potentialutvärderingar av finalkandidater för att se om det är i överensstämmelse mellan företagets behov och krav samt kandidatens förmåga att prestera. Våra konsulter använder sig av erkända intervjutekniker och testverktyg under samtalen med kandidaterna. Vi vet att snabba och dedicerade rekryteringsprocesser ger kandidaterna en god upplevelse och ökar sannolikheten för att vi skall hitta rätt kandidat. Därför tar vi ledarskap i våra rekryteringsprocesser för att kunna leverera under loppet av endast sex veckor.

”Vi fokuserar på att definiera vilka prestationer och effekter den nyanställde skall leverera på sitt nya jobb”

Bjørn Brudevoll
Managing Director
Mobile: +47 468 00 000
CV-databas
Skicka ditt CV i vår CV-databas. Om du söker en utannonserad tjänst, klicka in dig söka läge.
Sök tjänst
Tack för att du vill ansöka om en av våra utannonserade tjänster.
Följ oss Facebook Twitter LinkedIn