Om oss
Våra medarbetare
Våra samarbetspartners
Om oss

Head4More AS är dotterföretaget till Head4More International. Företaget etablerades 2011 och har redan upparbetat en solid kundportfölj och marknadsposition i Skandinavien. I dag är det nio anställda på kontoret i Oslo och den stora efterfrågan på företagets tjänster indikerar en kraftig tillväxt i framtiden. Vårt värde ligger i de kompetenser som våra anställda använder sig av i deras samarbete med kunderna.

Vi levererar konsulttjänster inom strategiimplementering, teamutveckling, prestationscoaching och rekrytering. Alla våra tjänster skall bidra till ett ökat värdeskapande genom optimering av mänskliga resurser.

Med vår filosofi, return on peopleTM som grund, har vi utvecklat olika metoder och verktyg så att effekten för ditt företag kan mätas på ett eller fler av följande områden:

  • Tillväxt i intäkt
  • Kostnadsbesparingar
  • Kontinuerlig måluppnåelse

Head4More AS
Engebrets vei 3
N-0275 Oslo

http://www.head4more.com
CV-databas
Skicka ditt CV i vår CV-databas. Om du söker en utannonserad tjänst, klicka in dig söka läge.
Sök tjänst
Tack för att du vill ansöka om en av våra utannonserade tjänster.
Följ oss Facebook Twitter LinkedIn