Rekrytering och urval
Ledarutveckling och prestationsförbättring
Organisations- och teamutveckling
Strategisk förändring och affärsutveckling
Ledarutveckling och prestationsförbättring

Vi tror på att bra ledning främjar hög prestationsnivå. Bra ledning förutsätter kompetenser inom kommunikation och inflytande och inte minst insikt i ditt eget ledningsbeteende. Våra individuella ledarutvecklingsprogram baseras på denna övertygelse.

Som deltagare i en ledarutvecklingsprocess går du igenom ett förlopp med engagerade och verksamhetsrelevanta coachingsamtal. Dina affärsmässiga behov bildar utgångspunkten för våra utvecklingsprocesser och därför samarbetar vi med dig när vi definierar vilken effekt och värde utvecklingsprocessen skall skapa. Efterföljande utvärderar vi även vår egen insats enligt samma standarder.

”Bra ledarskap förutsätter bra förmåga att kommunicera och påverka, samt en självinsikt i eget ledarbeteende”

Jan Petter Halvorsen
Senior Advisor
Mobile: +47 952 99 077
CV-databas
Skicka ditt CV i vår CV-databas. Om du söker en utannonserad tjänst, klicka in dig söka läge.
Sök tjänst
Tack för att du vill ansöka om en av våra utannonserade tjänster.
Följ oss Facebook Twitter LinkedIn