Våra grundprinciper
Vår filosofi
Vårt värdebidrag
Vår filosofi - return on peopleTM

Vi är övertygade om att människan är den enda dynamiska konkurrenskraften i ett företag och alla andra resurser kan antingen kopieras, lånas, hyras eller köpas.

Människor skapar idéer, fattar beslut, väcker entusiasm, utvecklar produkter, finner lösningar, bygger upp relationer, skaffar nya kunder eller sluter fler nya avtal. Som enda resurs i ditt företag som inte kan kopieras, blir den enskilde medarbetaren en viktig investering för dig som arbetsgivare. Avkastningen på denna investering är beroende av den anställdes prestationer under anställningsperioden. Vår erfarenhet är att anställda som upplever att deras insatser mäts och blir synliggjorda, presterar bättre.

Vår insats skall bidra till att förbättra resultaträkningen och/eller kostnadsbesparingar för våra kunder, antingen vi samarbetar om rekrytering, prestationsutveckling eller förändringsprocesser. Det är kärnan i return on peopleTM -konceptet.

”Det är i företagets nyckelpositioner som skillnaden mellan en medel- och en topprestation är mest utslagsgivande”

Jan Petter Halvorsen
Senior Advisor
Mobile: +47 952 99 077
CV-databas
Skicka ditt CV i vår CV-databas. Om du söker en utannonserad tjänst, klicka in dig söka läge.
Sök tjänst
Tack för att du vill ansöka om en av våra utannonserade tjänster.
Följ oss Facebook Twitter LinkedIn